Horizontale wortelzonezuivering (HSSF): substraten

Het ideale filtermateriaal om het rietveld te vullen is grind met afmetingen variŽrend tussen 2/6 en 4/14 (mm). Een
belangrijk kenmerk is de doorlaatbaarheid uitgedrukt in de hydraulische conductiviteit. Door de  wortel- en rhizoom-
ontwikkeling van de planten neemt de hydraulische conductiviteit aanzienlijk toe maar de sedimentatie van
gesuspendeerde vaste stoffen en vooral de ontwikkeling van de biofilm op het substraat doen deze waarde
afnemen. Dit laatste geldt vooral voor de aanvoerzone.
In de aanvoer- en afvoerzone wordt grove grind van 8/32 (mm) gebruikt of gelijkmatig gesorteerde ronde keien van
40/60 (mm) of groter.
Rietvelden