Horizontale wortelzonezuivering (HSSF): Afvoer
Het behandelde afvalwater wordt afgevoerd door een drainagebuis die gelegen is op de bodem van de afvoerzone.
Deze afvoerleiding is voorzien van beluchtingsbuizen.
Het waterniveau in het systeem wordt geregeld door een verplaatsbare elleboog verbonden met de afvoerleiding.
Deze niveauregeling bepaalt de hydraulische gradiŽnt en voorkomt bovengrondse stroming (formule van Darcy).
De drainagebuis is bedekt met grove grind of keien.
Rietvelden