Voorzuivering, primaire, secundaire en tertiaire zuivering
Voorbehandeling: Grove delen verwijderen, buffering van debiet.

Primaire behandeling: Septische tank, vetafscheider.
Zwaardere deeltjes bezinken in de septische en tank (slib), terwijl vetten en oliŽn naar de oppervlakte stijgen. Een
gedeeltelijke anaŽrobe afbraak van organisch materiaal zal plaatsvinden.

Secundaire Behandeling: rietvelden.
De belangrijkste functie van deze fase is de afbraak van organisch materiaal in afvalwater.

Tertiaire zuivering: rietvelden
Tijdens deze fase wordt het effluent verder gezuiverd. NutriŽnten (N en P) worden verwijderd en het afvalwater
wordt grotendeels gedesinfecteerd.
Rietvelden