Hybride systemen of meertraps systemen

Hybride systemen zijn een combinatie van verschillende types van rietvelden  met de bedoeling om een betere
nutriŽntenverwijdering te bekomen. Dit kan vooral interessant zijn om een betere stikstofverwijdering te realiseren.
Verticale infiltratierietvelden (VSSF) bezitten ideale omstandigheden voor nitrificatie. Horizontale
wortelzonezuiveringen (HSSF) vertonen dan weer meer anaŽrobe omstandigheden die noodzakelijk zijn voor
denitrificatie. In klaringsvijvers bedekt met drijvende waterplanten wordt nutriŽntenopname door planten
geoptimaliseerd. Ook in deze systemen zullen anaŽrobe omstandigheden overheersen.
Verschillende combinaties van plantenzuiveringen kunnen ontworpen worden, rekening houdend met de
eigenschappen van het afvalwater en de zuiveringsrendementen die bereikt moeten worden.
Met hybride systemen is het mogelijk om "zero discharge" systemen te ontwerpen, in deze waterzuivering wordt al
het water verbruikt in de plantenzuiveringssystemen.
klaringsvijver met drijvende waterplanten
Bodeminfiltratie beplant met bomen
Verticaal infiltratierietveld
Horizontale wortelzonezuivering
Vloeiveld
Klaringsvijver
Rietvelden
Horizontale wortelzonezuivering
Horizontale wortelzonezuivering
Verticaal infiltratierietveld