Horizontale wortelzonezuivering (HSSF): Afmetingen
Vuistregel: 5 - 10 m˛ per IE.
De lengte / breedte-verhouding kan worden berekend met behulp van de formule van Darcy. Deze formule bepaalt
de maximale hydraulische belasting van het systeem om bovengrondse stroming te vermijden. Kleine systemen
(<10 IE) worden gewoonlijk uitgevoerd met een lengte tussen 6 en 15 meter.
De bodem van de wortelzonezuivering kan schuin (0,5%- 1%) aangelegd worden maar dit is niet noodzakelijk.
Diepte aanvoer: ± 0,6 m, diepte de afvoer: ± 0,8 meter. De diepte het rietveld is afhankelijk van de diepte van de
rhizosfeer van de beplanting. Helling van de bermen van het rietveld moet hoger zijn dan 1:1, ideaal is een waarde
van 2:1 tot 5:1.
De hydraulische verblijftijd bedraagt ??ca. 4 tot 5 dagen.
Rietvelden