Horizontale wortelzonezuivering (HSSF): Opbouw
Vegetatie
Filtersubstraat
Afvoer zone
Hoogteregeling
Drainagebuis
Beluchtingsbuis
Folie
Inspectiebuis
Distributieleiding
Aanvoer zone
Rietvelden