Horizontale wortelzonezuivering (HSSF): Aanvoer

Een distributieleiding verdeelt het afvalwater gelijkmatig over de totale breedte van het rietveld. De watertoevoer kan
gebeuren door zwaartekracht of pompen. De distributieleiding is geperforeerd met openingen (ō 10 mm- 25 mm),
de afstand tussen de openingen bedraagt ongeveer 10% van de breedte van de leiding.
De verdeelleiding is voorzien van opstaande inspectiebuizen.
De aanvoer-zone is bedekt met grove grind of keien.
Rietvelden