Rietvelden zijn door de mens gebouwde systemen, ontworpen en geconstrueerd om afvalwater met behulp van  natuurlijke processen, typisch voorkomend in moerassen, te behandelen. Deze natuurlijke processen zijn gebaseerd op een interactie en een combinatie van moerasplanten, bodem en microbieel leven. Kennis van deze natuurlijke processen wordt gebruikt om de werking  en efficiŽntie van de rietvelden te beheersen.

Rietvelden kunnen worden ingedeeld op basis van het hydraulisch stromingspatroon: systemen met oppervlakte- stroming en  systemen met ondergrondse stroming door een bodemsubstraat.
Rietvelden met ondergrondse stroming kunnen worden ingedeeld volgens de richting van de stroming in horizontale doorstroming of wortelzonezuivering (HSSF) en verticale doorstroming; percolatie-of infiltratierietveld (VSSF).
Een poging om "rietvelden" te definiŽren
Rietvelden