Horizontale wortelzonezuivering (HSSF): Zuiveringsrendementen
De zuiveringssrendementen hieronder zijn gebaseerd op literatuurgegevens en berekend op basis van
concentraties in huishoudelijk en gemeentelijk afvalwater.
Rietvelden
Parameter
Zuiveringsrendement %
BZV
80 %
CZV
65 %
Zwevende Stoffen
70 %
Totale Stikstof
40 %
Totale Fosfor
40 %