Verticaal infiltratierietveld (VSSF): Inleiding

Horizontale wortelzonezuiveringen vertonen vaak een beperkte nitrificerende capaciteit. Zuurstoftoevoer is hier  bijna uitsluitend gebaseerd op de zuurstofafgifte van de helofyten in de rhizosfeer.In een verticaal infiltratierietveld wordt het afvalwater meermaals per dag in een korte periode op het rietveld gepompt. Het afvalwater sijpelt door het filtersubstraat naar beneden en wordt onderaan in het rietveld opgevangen in draninagbuizen en afgevoerd naar de ontvangende waterloop.De zuivering gebeurt hoofdzakelijk in aanwezigheid van zuurstof (aŽroob) door de opeenvolging van pompen en draineren,waardoor er een uitstekende nitrificerende capaciteit aanwezig is.

Synoniem: percolatierietveld
Rietvelden