Verticaal infiltratierietveld (VSSF): Afmetingen
Vuistregel: 3 - 5 m≤ per IE.
De diepte van de  percolatiekolom moet ten minste 0,6 m zijn. Een  VSSF wordt meestal als volgt opgebouwd:  een
distributielaag 0,2 m, percolatiekolom 0,8 m en 0,2 m draineringslaag.
De hydraulische belasting dient ten minste 25 l / m≤.d te zijn met een maximum van 60 l/m≤.d.  Deze waarden zijn
alleen van toepassing voor huishoudelijk afvalwater. Indien afvalwater behandeld wordt met een  hogere organische
belasting dan kan recirculatie noodzakelijk zijn.
Rietvelden