Verticaal infiltratierietveld (VSSF): Aanvoer

Het distributiesysteem verdeelt het afvalwater gelijkmatig over het oppervlak van het rietveld. Het afvalwater wordt 2
of 4 keer per dag op de toplaag gepompt in een korte tijdspanne (5 tot 10 minuten).
De pompcapaciteit wordt berekend op basis van de totale opvoerhoogte (wrijvingsverliezen en verticale
verplaatsing) en het totale uitstroomdebiet van het distributiesysteem.
De distributieleidingen bestaan uit  PE leidingen  met een diameter tussen 25 en 40 mm afhankelijk van de grootte
van rietveld. Kleine openingen worden in deze leidingen geboord met een diameter tussen 6 en 10 mm. Het
ontwerp van het systeem moet gebaseerd zijn op een distributiepatroon van één opening per vierkante meter.
De distributieleidingen zijn bedekt met grove grind (8/16 of 8/32).
Rietvelden