Verticaal infiltratierietveld (VSSF): Opbouw
Vegetatie
Distributielaag
Verdeelleiding
Inspectiebuis
Hoogteregeling
Filterdoek
Drainagelaag
Drainagebuis
Folie
Beluchtingsbuis
Pompkamer
Filtersubstraat
Septische tank
Rietvelden