Verticaal infiltratierietveld (VSSF): Substraten

Grof zand moet gebruikt worden als filtermedium. Het zand moeten voldoen aan volgende eisen: d10 tussen 0,25 en
1,2 mm, d60 tussen 1 en 4 mm, uniformiteitscoŽfficiŽnt (U = d60/d10) <3. De aanwezigheid van klei en slib (deeltjes
kleiner dan 0,125 mm) moet minder zijn dan 0,5% om verstopping te voorkomen.
Er  wordt een filterdoek geplaatst tussen de filterkolom en drainagelaag om te voorkomen dat de drainagelaag zou
dichtslibben.
Wanneer een verticaal infiltratierietveld fungeert als eerste stap in een hybride systeem, wordt grind toegepast als
substraat.
In de aanvoer- en afvoerzone wordt grove grind (8/16 of 8/32)  gebruikt als deklaag.
Rietvelden