Verticaal infiltratierietveld (VSSF): Werking
Het afvalwater wordt 2 tot 4-maal per dag op het rietveld gepompt. Het afvalwater sijpelt door het filtersubstraat naar
beneden en komt in contact met de micro-organismen aanwezig op het substraat en op de wortels van de planten.
De zuivering gebeurt hoofdzakelijk in aanwezigheid van zuurstof (aŽroob) door de opeenvolging van pompen en
draineren.Water wordt verzameld op de bodem van het rietveld door een netwerk van afvoerleidingen.
Zie animated GIF's.
Rietvelden