Plantenzuiveringen met oppervlaktestroming (FWS): Werking
Plantenzuiveringen met oppervlaktestroming bestaan ??uit waterdichte vijvers of ondiepe grachten.. De vloeivelden
kunnen dicht begroeide gebieden bevatten maar ook vrij wateroppervlak bezitten. Als submerse waterplanten of
emerse waterplanten worden gebruikt, moet een geschikt substraat aanwezig zijn om de groei van de planten te
bevorderen.
Omdat het water met lage snelheden door het vloeiveld stroomt zullen zwaardere deeltjes en zwevende stoffen
bezinken en neerslaan op de bodem. De moerasvegetatie zal deze  sedimentatie bevorderen.
De microflora aanwezig op de  vegetatie en  in de waterkolom is verantwoordelijk voor de afbraak van opgeloste
organische verbindingen. De afbraakprocessen zijn zowel van aŽrobe als anaŽrobe aard.
NutriŽntenverwijdering is voornamelijk gebaseerd op opname door de planten. Maar stikstof kan ook verwijderd
worden door vervluchtiging van ammoniak en nitrificatie en denitrificatie. Nitrificeerders localiseren zich vooral om
en rond de zuurstof lekkende wortels. Indien het vloeiveld vrij dicht begroeid is met helofyten of bedekt met drijvende
planten dan wordt de zuurstofuitwisseling met de omgeving sterk beperkt en zullen anaŽrobe condities
overheersen. Plantenzuiveringen met oppervlaktestroming worden vaak gebruikt als tertiaire behandeling om
nutriŽnten verwijdering te bevorderen.
Rietvelden
Plantenzuiveringen met met drijvende waterplanten
Plantenzuiveringen met emerse waterplanten, vloeivelden
Klaringsvijvers zijn vijvers die uit ťťn of een reeks van anaŽrobe, facultatieve of maturatie vijvers bestaan.
AnaŽrobe vijvers worden gebruikt als voorbehandeling. Zij ontvangen een hoge organische belasting die anaŽrobe omstandigheden veroorzaakt  in de vijver.
Facultatieve vijvers worden gebruikt als een secundaire zuivering. Resterend afbreekbaar organisch materiaal wordt verwijderd door de gecoŲrdineerde werking van algen en heterotrofe bacteriŽn.
Maturatie vijvers worden gebruikt als tertiaire zuivering. De belangrijkste functie in deze vijvers is het verwijderen van pathogenen en stikstof.