Zuiveringsmechanismen: Inleiding

De zuiveringsmechanismen die plaatsvinden in een rietveld kunnen van abiotische (fysische / chemische) of biotische (microbiŽle of opname door de planten) aard zijn. De mechanismen die gebruikt worden voor het verwijderen van een verontreiniging zijn afhankelijk  van de specifieke contaminant en de omgevingfactoren.

Rietvelden