Plantenzuiveringen met oppervlaktestroming (FWS), vloeivelden: Inleiding
Plantenzuiveringen met oppervlaktestroming bootsen het sterkst de natuurlijke moerassen na. Deze systemen
(FWS) vereisen een grotere oppervlakte dan systemen met ondergrondse stroming (HSSF,VSSF) voor dezelfde
zuiveringsrendementen, maar ze zijn makkelijker en vaak goedkoper te ontwerpen en te bouwen.
Plantenzuiveringssystemen met oppervlaktestroming vormen anderzijds ook een groter risico aan blootstelling aan
pathogene organismen en andere schadelijke verontreinigingen. Daarentegen kunnen ze een grotere esthetische
waarde hebben en vormen ze een aangenaam biotoop voor meerdere organismen.

Afhankelijk van het ontwerp en de vegetatie zijn er  verschillende soorten  vloeivelden mogelijk:
Systemen met drijvende waterplanten, hydrofyten;
Systemen met waterplanten die groeien in de waterkolom, onder het wateroppervlak, submerse waterplanten;
Systemen met waterplanten die gedeeltelijk boven het wateroppervlak uitsteken, emerse waterplanten, helofyten;
Klaringsvijvers (ďWaste Stabilization PondsĒ): anaŽrobe, facultatief anaŽroob en aŽrobe vijvers
Rietvelden