Septische tank: Inleiding
Een septische tank wordt gebruikt als voorbehandeling en primaire zuivering.
De septische tank ontvangt het afvalwater en scheidt de vaste stoffen van de vloeistoffen. Als het afvalwater in de
tank komt, vermindert de stromingssnelheid, de zware deeltjes bezinken en vormen slib. De vetten en andere lichte
vaste stoffen stijgen naar de oppervlakte en vormen de drijflaag.
De septische tank zorgt voor een (gedeeltelijke) anaŽrobe biologische behandeling. Drijflaag en slib worden
opgeslagen en worden geleidelijk verteerd.
Belangrijk zijn de anaŽrobe condities, een groot effectief volume zodat de verblijftijd voldoende groot is.
Rietvelden