Verticaal  infiltratierietveld (VSSF): Zuiveringsrendementen

De zuiveringssrendementen in de onderstaande tabel zijn gebaseerd op de resultaten van de pilootinstallatie  van
de K.H.Kempen  Geel BelgiŽ van het jaar 2009. De pilootinstallatie werd geplant in het voorjaar van 2007.
Deze analyse is gebaseerd op massabalansen niet op concentraties.
Rietvelden