Verticaal infiltratierietveld (VSSF): Afvoer

Het behandelde afvalwater wordt verzameld in een netwerk van drainagebuizen op de bodem van het
infiltratierietveld. De afvoerleidingen zijn voorzien van beluchtingsbuizen.
Het waterniveau in het systeem wordt geregeld met een kleine elleboog. Het waterpeil is wordt  net boven de
drainagelaag gehouden.
Het afvoersysteem is bedekt met grove grind.
Rietvelden