Horizontale wortelzonezuivering (HSSF): Werking
Een horizontale wortelzonezuivering is gevuld met een substraat waardoor het afvalwater moet vloeien. Het
afvalwater wordt gelijkmatig verdeeld in de aanvoerzone en stroomt horizontaal door het substraat, juist onder het 
oppervlak,  naar de afvoerzone. Bovengrondse stroming moet vermeden worden. Het filtermateriaal kan van alles
zijn van grof zand of  grind tot geŽxpandeerde klei. De inlaat zone bestaat uit een grover substraat zodat een
gelijkmatige verdeling van het influent  over het hele systeem verzekerd wordt. De afvoer is verbonden met een
niveauregelaar (elleboog) zodat een constante waterhoogte gerealiseerd wordt.   Het systeem is beplant met
emerse waterplanten (helofyten). De verwijderingsmechanismen zijn gebaseerd op zowel aŽrobe en anaŽrobe
omstandigheden.
Zie animated GIF.
Rietvelden