Horizontale wortelzonezuivering (HSSF): Folie
Een folie moet gebruikt worden om eventuele verontreiniging van het grondwater met afvalwater te voorkomen. De
meest gebruikte folies zijn kunststof folies, zoals EPDM rubber, polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), lineaire
lage dichtheid polyethyleen (LLDPE) en polyvinylchloride (PVC). Het materiaal moet UV- en vorstbestendig zijn. Het
moet weerstand bieden tegen beschadigingen door stenen, wortels, rhizomen en knaagdieren. De dikte varieert
gewoonlijk tussen 0,5 - 2,0 mm.
Een geotextiel beschermdoek kan gebruikt worden om de folie te beschermen.
Rietvelden