Zuiveringsmechanismen: Stikstof

Stikstof speelt een belangrijke rol in eutrofiŽring. De belangrijkste microbiŽle processen voor de verwijdering van stikstof zijn ammonificatie, nitrificatie en denitrificatie.
Ammonificatie is de omzetting van organische stikstof naar  ammoniakale stikstof. Nitrificatie is een proces in twee stappen om ammoniakale stikstof te transformeren in nitraatstikstof. De omzetting van ammonium tot nitriet wordt gevolgd door de oxidatie van nitriet tot nitraat. Micro-organismen die betrokken zijn bij deze processen zijn autotroof en aŽroob. Denitrificatie is de omzetting van nitraat in stikstofgas en op deze manier wordt een volledige verwijdering van anorganische stikstof bewerkstelligd. Maar denitrificeerders vereisen  tegenovergestelde omgevingsfactoren  dan nitrificeerders, zij zijn heterotroof en anaŽroob.

Stikstof is een essentiŽle plantenvoedingsstof die verwijderd kan worden door plantopname. De ammoniumstikstof en/of nitraatstikstof die door de  planten opgenomen wordt, zal in organische vorm in de moerasvegetatie opgeslagen worden.
Rietvelden