Zuiveringsmechanismen: Metalen

Metalen kunnen verwijderd worden door bezinking, precipitatie, adsorptie, ionenuitwisseling, opname en verdamping door planten.
Rietvelden