Zuiveringsmechanismen: Fosfor

Net als stikstof is fosfor een essentiŽle voedingsstof voor de groei van planten en organismen en speelt het een belangrijke rol in de eutrofiŽring.
Sedimentatie van onopgeloste fosfor en sorptie en neerslag van oplosbare fosfor zijn de belangrijkste processen om fosfor te verwijderen. Fosfor wordt geadsorbeerd aan het substraat indien  voldoende Al, Fe, Ca of Mg aanwezig is. Dit proces is uiteraard onderhevig aan verzadiging.
Moerasplanten slaan fosfor op tijdens het groeiseizoen maar geven dit opnieuw vrij bij afrijping of afsterving.
Rietvelden