Zuiveringsmechanismen: Organisch materiaal

Organisch materiaal (suikers, vetten, eiwitten,...) wordt afgebroken door micro-organismen die het plantenzuiveringssysteem koloniseren, namelijk  door vergisting en aŽrobe of anaŽrobe ademhaling en gemineraliseerd als een bron van energie  of geassimileerd in biomassa.
Andere verwijderingsmechanismen zijn sedimentatie, sorptie en vervluchtiging.
Rietvelden