Septische  tank: Bouw

De septische tank moet zorgen voor een stilstaande watermassa waar de vaste stoffen kunnen afscheiden door bezinking en flotatie. De aanvoer voorkomt turbulente stromingen in de tank die de drijflaag zouden breken.  De afvoer is zo ontworpen dat de drijflaag niet geloosd kan worden.
Rietvelden