Septische tank: Afmetingen

Een septische tank die dient als voorbehandeling voor een plantenzuiveringssysteem ontvangt zowel het zwart
water als grijs water. Afvalwater afkomstig van restaurants, cateringbedrijven, grootkeukens e.a., moet
voorbehandeld worden in een septische tank (zwart water) en een vetafscheider (grijs water).
Hydraulische verblijftijd (HRT): (minimaal) 4 dagen voor IBA-systemen (<50 IE) en 2 dagen voor grotere systemen.
De totale dagelijkse lozing wordt vermenigvuldigd met de HRT. Wanneer bijvoorbeeld 0,75 m≥/d wordt geloosd, is
een septische tank met een effectief volume van 3 m≥ nodig voor een hydraulische verblijftijd van 4 dagen.
Rietvelden